Welkom op mijn homepage.

Let op: deze site heeft een serieus-professioneel deel (hierzo) en een luchthartig-persoonlijk, soms absurd deel.


Je kunt dat laatste kiezen via het menu
of  meteen NU AL dóór naar HET LUCHTHARTIGERE DEEL:

 

ZEVENENZEVENTIG-PUBLICATIES

Blijft u liever op het serieus-professionele deel van de site, dan heet ik u van harte welkom. Ik ben Paul Jungbluth, onderwijssocioloog en hou mij al vijftig jaar bezig met

‘de ongelijkheid van kansen in het onderwijs’.

Eerst bij de Universiteit van Nijmegen, daarna bij die van Maastricht.

Actueel, juli 2024, na lezingen: een combinatie
van powerpoint en essay
“Ligt Vaals in Nederland vanwege Johan de  Witt?” Openen

Actueel n.a.v. debat over DOORSTROOMTOETSEN:
“CITO-toetsen in meerjarige cohortonderzoeken -Summary” Openen

Actueel: nov’23 Lezing in Heerlen
“Als dialect op vooroordelen stuit”  Openen

Op deze website vind je de gebruikelijke informatie over mijn CV, mijn publicaties en presentaties, waarvan je de meeste ook kunt downloaden. Daarnaast vind je in het hoofdmenu ook mijn samenvattende kijk op het hoofdthema: ongelijke onderwijskansen.
Ook best nog wel actueel zijn:
– mijn bijdrage aan een themaprogramma van HUMAN -De Publieke Tribune over de hinderlijke werking van leerkrachtautonomie in de kansenongelijkheid. HUMAN 
– een drietal publicaties n.a.v. het overlijden van oud-onderwijsminister Jos van Kemenade, alle terug te vinden op www.didactiefonline.nl . Een bijdrage aan het boek van Adriaan in ’t Groen met de titel “Sociale ongelijkheid en onderwijsbeleid – Portret Jos van Kemenade” (Delft 2021) heeft de titel ‘Jos van Kemenade en de inspiratie’ (pag. 105-121) en handelt vooral over Van Kemenades bronnen begin jaren zeventig.
– begin december 2021 gaf ik een uitgebreide presentatie voor geëngageerde en enthousiaste ambtenaren van de Gemeente Vaals over het verband tussen onderwijsachterstanden, armoede, uitblijvende ambities en een gedeeld gevoel van moedeloosheid. Daarbij is de link gelegd tussen pagina’s op deze site uit zowel het professionele deel als het persoonlijke deel.  Lokale achterstanden en deprivatie dus versus een lange lokale historie van ‘vreemde’ overheersing en machteloosheid. Met wat moeite plukt u zelf de ingrediënten voor die combinatie van deze site. 

(Commentaar? Mail naar paul@jungbluth.nl )

Min of meer samenvattend is ook een serie van drie powerpoints met de titel “Hints voor de Inspectie over Kansenongelijkheid”. Ze horen bij een nieuwjaar-lunchlezing van januari 2018 voor medewerkers van de Onderwijsinspectie. (Kijk op de pagina Presentaties Nederlands). Wat daarin zoal langs komt:
– doen de meiden het werkelijk beter of zijn er toch vraagtekens,
– zijn sommige basisscholen beter dan andere en hoe meet je dat,
– jawel, een effectieve basisschool loont echt voor de latere kansen, en
– slechte onderwijskansen ontstaan mede door bevooroordeeld adviseren en vervolgens door sociaal ongelijke op- en afstroom in het VO.

Dat alles wordt gelardeerd met cijfers  over zeven keer vierduizend uitstromers uit tweehonderd basisscholen in Zuid-Limburg en hun positie in het VO3 (nu ‘Educatieve Agenda Limburg’). (https://www.educatieveagendalimburg.nl/).

Paul Jungbluth is natuurlijk meer dan alleen onderwijsonderzoeker. Ook van dat ‘meer’ geeft deze website een indruk:
Naast het ‘Professioneel Hoofdmenu’ op deze site vind je daarom zoals gezegd een ‘Persoonlijk Hoofdmenu’.
Je vindt in dat ‘Persoonlijk Hoofdmenu’ alvast de flapteksten van ‘zevenenzeventig publicaties die almaar op zich laten wachten’: over uiteenlopende kwesties, ervaringen en verzuchtingen, actueel dan wel historisch. Meestal met een knipoog, soms hilarisch, soms aangrijpend en diepgravend. Of alles tegelijk.
Ook dat is dus Paul Jungbluth. Geniet ervan als het je bevalt. Of laat het voor wat het is en beperk je tot het professionele deel. 

Terug naar mijn loopbaan

Lees verder