CV

geboren 1949 in Vaals (waarover meer in het persoonlijk menu).

Onderwijsloopbaan

Kleuterschool (‘bewaarschool’) bij klooster Bloemendaal.
St. Aloysiusschool Vaals, klas 1-4 (jongensschool).
St. Jozefschool Vaals, klas 5-6 (jongensschool).

cv_oudeschoolfoto
Klassenfoto – St. Jozefschool Vaals (1958)

Eindexamen H.B.S.-b in Heerlen (Bernardinuscollege) in 1967 (jongensschool, reistijd 2 x 1 uur bus).

Doctoraalexamen sociologie 1974 in Nijmegen (c.l.)
– Hoofdvak: methoden en technieken van onderzoek.
– Bijvakken: onderwijssociologie / algemene pedagogiek en didactiek

In 1982 gepromoveerd
– ‘Docenten over onderwijs aan meisjes; positieve discriminatie met een dubbele bodem’.
– Promotores: Van Kemenade / Knoers

In 1997/’98 fellowship bij Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS, Wassenaar) van de K.N.A.W.

Beroepsloopbaan

Schoolvakanties af leeftijd 12: fabrieksbaantjes in Vaals, later Aken
1971: assistent afdeling onderwijssociologie KUN (bij prof. dr. Jos van Kemenade).
1972: onderzoeker ITS (instituut voor toegepaste sociologie Radboud Universiteit).
1983 – 1996: hoofd afdeling Onderwijskansen
1998 – 2005: senior-onderzoeker (in ’97 demotie wegens onvrede van PvdA-Stts. na ongewenste publicatie (Vk) over kwaliteit zwarte scholen, later bevestigd door Inspectie)
2005/06: Lid Tweede Kamer (GroenLinks)
2007: Projectleider onderzoek ‘Hoog-opgeleide allochtonen zonder baan’ voor FORUM-Utrecht (later herhaald, zie publicatielijst).
2007: Eerst onbezoldigd, later contractueel: Centrum Onderwijskansen ‘KAANS’, School of Bussiness and Economics, Maastricht University.
2014: Pensioen, tot heden contractueel verbonden aan UM, nu: Educatieve Agenda Limburg

Overige activiteiten

 • Tijdens studie: Bestuurslid Unie van Studenten Nijmegen / deelname Kritische Universiteit en Politeia.
 • Wetenschappelijk beoordelaar bij N.W.O. en bij Vlaamse en Zwitserse onderzoeksprogramma’s.
 • Bestuurslid stichting ITS (KUN) in de jaren tachtig (werknemersvertegenwoordiger). 82 – 85
 • Bestuurslid schoolbestuur Voortgezet Onderwijs in Cuijk (o.a. Merlet/OOMO) in 87 – 95.
 • In 2002 kandidaat 2e Kamer voor GroenLinks (op uitnodiging, geen lid)
 • 2006 Lid Raad van Toezicht van de Stichting voor Onderwijs en Opvoeding ‘FOCUS’-Sittard
 • 2006 Lid Raad van Toezicht van de Stichting Kleurrijke Scholen
 • Permanente stroom van lezingen, voordrachten en gastcolleges in afgelopen jaren.
 • Advieswerk bij o.a. Gemeenten, FORUM-Utrecht, Dept. Onderwijs-Zürich, Vlaams dept. Onderwijs.
 • Oud columnist Trouw op onderwijspagina; columnist bij onderwijsbladen
 • In 2016: o.a. gastdocent bij ‘Masterclass Jonge Socialisten’ (landelijk), ‘Willem Vliegen leergang’ (Limburg), gastcollege Nieuwste PABO (Sittard)
 • In 2017:  inleidingen/gastcolleges voor Studiedag Netwerk VO (schoolbestuurders) / Samenwerkingsverband Stromenland, Berg en Dal / ph.d.’ s Texas (Vaeshartelt) / netwerk Onderwijsachterstandenbeleid (Utrecht) / hoorzitting Onderwijscommissie Tweede Kamer inzake toetsen / workshop Aachen Städteregion / Rijnlandconferentie (klooster Wittem)
  Lidmaatschap begeleidingscommissie CBS-onderzoek ‘gewichtenregeling’ / begeleiding CBS-onderzoek ‘armoedecheck grensgemeenten’ / Academische werkplaats GGD project ‘kansen voor alle kinderen’ / ‘Gelijke kansen Alliantie’
 • In 2018: Presentatie Nieuwjaarslunch Inspectie van het Onderwijs

Onderzoeksthema’s:

 • Sociale ongelijkheid in schoolloopbanen (enerzijds sekse, etniciteit, sociale klasse, regio, anderzijds schoolprestaties, schoolovergangen en sociaal-emotionele ontwikkeling/welbevinden)
 • Sociale ongelijkheid tussen scholen (populatie, organisatie, zuil, curriculum, team, doelstellingen, kwaliteitsmetingen, schooleffectiviteit, monitoring).
 • Leerkrachtverwachtingen (self fulfilling prophecy, sociale stereotypering, interactie, informal tracking, verborgen leerplan, ‘boosting expectations’).
 • Onderwijsbeleid (achterstandbeleid, formatiebeleid, lokaal beleid, deregulering en schoolautonomie, bestrijding segregatie).
 • Grootschalige cohortstudies (mede-ontwerper van sinds 1988 lopende tweejaarlijkse cohort-onderzoeken in Primair onderwijs (variërend 50.000 – 80.000 leerlingen) in jaren negentig ook projectleider; opdrachtgevers: NWO en departement) daarna voortgezet onder naam COOL; mede-initiatiefnemer bij de UM voor cohortonderzoeken KAANS, sinds 2015 voortgezet in monitoring ‘Educatieve Agenda Limburg’.