Mijn ‘boodschap’

De boodschap, kort en bondig

Plotseling, zo lijkt het, aan het slot van de basisschool toont zich de toekomstige sociale ongelijkheid. Leerlingen stromen uit naar diverse typen voortgezet onderwijs. Die vervolgkeuzen kun je onderling hiërarchisch ordenen; de ordening voorspelt in hoge mate het latere uurloon (en daarmee hun kansen op gezondheid, op politiecontacten, op uitkeringsafhankelijkheid, op een goed pensioen en zelfs op een lang leven). Op haar beurt is die vroege kansenhiërarchie op je twaalfde voorspelbaar uit de mate waarin je dan al de drie ‘R’s’ beheerst: reading, writing and arithmatic.

Het is de mate waarin je op je twaalfde het kerncurriculum van de voorafgaande jaren onder de knie hebt, die tegenwoordig in grote lijnen je toekomst bepaalt. Of je daarnaast ook voldoende evenwichtig in elkaar steekt, of je prettig in je vel zit en of je klaar bent voor gezond burgerschap, of je liedjes kunt zingen of danspasjes kunt maken, dat is voor die latere kansen doorgaans minder van belang. Zulke ‘alternatieve’ leerdoelen correleren overigens alle (licht) positief met wat je opsteekt van de kernvakken.
Zo alternatief zijn ze dus ook weer niet, wel wat moeilijker aantoonbaar.

Lees verder