Hints voor verder onderzoek naar kansenongelijkheid

I Voortgezet onderzoek: de Educatieve Agenda Limburg

Kader:
In vervolg op de cohortonderzoeken in peuterspeelzalen en basisscholen vanaf 2008 verzamelen onderzoekers van de UM nu tweejaarlijks uitgebreide loopbaangegevens bij leerlingen, ouders en leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs in heel Limburg, aangevuld vanuit de administraties van MBO en HBO. Nu niet langer onder de noemer KAANS.NL maar ingekaderd in de ‘Educatieve Agenda Limburg’. Meer daarover op de betrokken sites.

II Hints en uitdagingen

En wat vertelt Paul Jungbluth nog na zijn pensioen in 2015 in relatie tot het thema kansenongelijkheid?

In samenwerking met diverse medewerkers van de Universiteit Maastricht hebben sinds 2015 uiteenlopende invalshoeken de revue gepasseerd. De belangrijkste daarvan komen terug in een bondig overzicht, in Januari 2018 gepresenteerd voor de Inspectie van het Onderwijs. Ze zijn daartoe zo samengevat, dat ze als hints kunnen dienen voor toekomstig onderzoek of voor onderzoeksrapportages.

Van die presentatie uit Januari 2018 voor de Inspectie van het Onderwijs zijn twee versies beschikbaar:
– een pdf-versie van de powerpoint die HIER kan worden gedownload en
– een filmopname van de presentatie zelf, die ALHIER kan worden bekeken.

Wat komt in die presentatie aan de orde? Vier thema’s in de filmopname, in de pdf-versie vijf thema’ s:

A.  Raken de jongens nu echt achterop (en hoe verhoudt zich dat tot de meisjesachterstand, beschreven in mijn proefschrift uit 1982) of ligt het ingewikkelder?
B.  Schooleffectiviteit: hoe te meten in het basisonderwijs en hoe vervolgens in voortgezet onderwijs?
C.  Sociale ongelijkheid in het VO: eerst SES-bias in VO-adviezen, dan gevolgd door SES-ongelijkheid in op- en afstroom.
D.  Kansenongelijkheid in beeld op het niveau van de regio; een gemiste kans van de Inspectie.

en in de pdf-versie:
(naast een toelichting op een minderheidsstandpunt in de begeleidingscommissie van CBS-onderzoek ter herziening van de gewichtenregeling in het PO: waarom alleen het inkomen van de ouders hoeft te tellen)
E.  Kansenongelijkheid en de CITO-toetsen in lagere jaren van het PO.

 

En dan was er ook nog een rapportage van een grotendeels vergeefse poging om bij directeuren van basisscholen te achterhalen wat de kenmerken zijn van al dan niet effectieve basisscholen.
Binnenkort OOK HIER te downloaden.