IJL-bericht: kiest Frans Timmermans toch voor Zuid-Limburg? (P.S.: of zwicht hij voor Berlijn?)

IJL-bericht: kiest Frans Timmermans toch voor Zuid-Limburg? (P.S.: of zwicht hij voor Berlijn?)

Bevestiging van het bericht blijft nog even uit, maar het gerucht gonst rond dat provinciebestuurder Theo Bovens (2 jaar na dit bericht afgetreden), Limburgs Gouverneur, spontaan ruimte maakt voor Frans Timmermans, die nu alleen für die Bühne nog even zou azen op een Europese positie. Bij de zojuist gehouden Europese verkiezingen heeft Timmermans zich in allerlei talen gemanifesteerd in alle mogelijke Europese uithoeken.
Nergens echter haalde hij zoveel stemmen als in liefst ALLE gemeenten ten zuiden van Echt-Susteren. In de grensgemeenten liep zijn aandeel in de stemmen liefst op tot boven de veertig procent. Dat blijkt, nu ook slow city Vaals vijf dagen na de verkiezingen als laatste Limburgse gemeente de uitslagen heeft doorgebeld.
Bovens meent dat met een beetje extra inzet van Timmermans – hij denkt aan enkele stadionoptredens, maar dan wel in Frans’ platte moedertaal (het Ripuarisch), eventueel met Beppie Kraft in het voorprogramma – minstens een absolute meerderheid tot stand kan komen voor een ouderwets soort sociaaldemocratische eenheidspartij met een flets katholiek randje. Zowel PVV als SP zijn al zo goed als weggevaagd, VVD’ers trekken toenemend richting Randstad en de rest zal blij zijn, achter Timmermans aan te mogen hobbelen.
Bestuurlijk zou zo een voldoende basis ontstaan om tot een snelle grootgemeentelijke fusie over te gaan (“echt snel, anders zakt dat Rijnlandse wij-gevoel weer weg”) van liefst alle(!) zuidelijke gemeenten samen, tot op hoogte Sittard-Geleen aan toe. Daarmee zou de nieuwe bestuurlijke eenheid Zuid-Limburg Stad (evt. ‘Zuyderstad’) de vierde grote stad van Nederland worden, voorbij aan Utrecht en vlak achter Den Haag. Een nog grotere bestuurlijke fusie – ooit uitgemeten door de eerdere PvdA-partijcoryfee Thijs Wöltgens – met de nu nog Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar de sociaal-democraten Timmermans dit verkiezingsjaar ook al op het schild hadden getild, zou voorlopig nog niet aan de orde zijn. “Maar Timmermans weet van de hoed en de rand, niet in de laatste plaats ook wat betreft de Limburgse voetbalwereld die anders ook niet tot de nodige fusies wil komen.”
Gedeputeerde Ger Koopmans (CDA, inmiddels ook afgetreden na fraude-verdenkingen) zou al hebben moeten toegeven dat het hier om een bestuurlijke meesterzet handelt van Bovens, die hij op zoveel politiek-strategisch inzicht en dienstbare onderschikking waarlijk niet had ingeschat. Zelf kan ‘de Limburgse Poetin’ goed uit de voeten met een bestuurlijke alleengang van het Ripuarische Zuyden omdat hem in wezen voornamelijk het lot van Midden- en Noord-Limburg boeit; daarop zou hij zich dan voortaan kunnen concentreren. Zo’n scenario zou meteen ook de actuele Limburgse bestuurlijke provinciecrisis oplossen. Eventueel kan dat op termijn met een Brexit-achtig zuidelijk volksreferendum(!) (‘ZuLexit’) worden gelegitimeerd.
De landelijke leiding van de PvdA is deze hele ontwikkeling weer eens volledig ontgaan. Dat Lodewijk Asscher (ook al afgetreden) werd overvallen door de plotse populariteit van zijn eigen partij en hij die vervolgens interpreteerde als een persoonlijke Timmermans-bonus, is in partijkringen opgevat als een impliciete erkenning van het al tijden ontbreken van een vergelijkbare Asscher-bonus. “Het wordt tijd dat dat maar eens iemand zegt.” Ook commentaar uit de Kamerfractie ontbreekt voorlopig nog omdat de berichten uit het zuiden weer eens niet kunnen doordringen tot onder de Haagse stulp.
Timmermans-fans zouden intussen kamperen bij een Heerlens café waar zij in afwachting van bevestiging van deze geruchten oude mijnwerkersliederen zingen, getooid in Oktoberfest-kledij. Glück Auf!

P.S.: In het Heerlense tentenkamp is het allernieuwste gerucht ingeslagen als een bom: de Duitse SPD zou in haar panische zoektocht naar Een Nieuwe Leider desnoods aan een Hollander denken. Naar oud sociaal-democratisch gebruik hebben alle kopstukken elkaar daar intussen al voor Dreck en erger gescholden en zijn zo het vertrouwen van toekijkende kameraden kwijt geraakt. Dit perspectief moet Frans wel in dubio brengen: zijn Duits is zeker zo goed als zijn Nederlands. Of hij in die taal ook zojuist-nog medestanders verbaal bis zu den Sohlen abfackeln und einäschern kan? Zo eindigt het vaak wel, daar.
(Mei’19, correcties mei’21)

Terug naar het publicatie overzicht