‘M = Man (kan ook zijn: Moeder); V = Vrouw (kan ook zijn: Vader)’

‘M = Man (kan ook zijn: Moeder); V = Vrouw (kan ook zijn: Vader)’

M = Man (kan ook zijn: Moeder); V = Vrouw (kan ook zijn: Vader)’ biedt een doorkijkje in de keuken van grootschalige dataverzameling. In hoeverre liggen miscommunicatie, meet-, kodeer-, pons- en tikfouten, de handling van missings en ongelukkige datatransformaties unintended en unconscious ten grondslag aan baanbrekende inzichten? Worden de eigenaardigheden van de moderne onderzoekstechnologie tot verklarende factor in significantietests? En vervolgens uit correlaties ondoordacht conclusies getrokken van het type oorzaak-gevolg, liefst ook nog met een bij de naïeve verwachtingen passend pijltje?
Wat te doen als collega X nachtenlang heeft zitten ploeteren op de moeilijk te interpreteren analyseresultaten van een bij nader inzien verkeerd genummerde serie variabelen en de uitkomsten moeizaam, maar fantasierijk van interpretaties heeft voorzien terwijl het budget voor het project intussen al ruim is overschreden? Shit happens.
Onthullingen en bekentenissen dus tussen ponskaart en voorpaginanieuws. Nu hij met pensioen is, dacht de auteur een boekje open te doen. Oud-collega’s houden hun hart vast: “Laat dat nou maar even zitten, man“.

Terug naar het publicatie overzicht