Openingen gezocht voor circulatieplan sekstoerisme

Sommigen menen te weten dat het hier wel het oudste beroep betreft, dus ook met de langste traditie. Dat moge dan wel zo zijn, het toont zich tegenwoordig niettemin top-modern, goed genesteld in de markt en technisch vooruitstrevend. Op zijn beurt toont de hedendaagse lokale overheid zich niet ongevoelig voor het economische prospect van de sector: energetic and sustainable. Resultaat: het kan zowaar de meest dominante ondernemerij ter stede worden.
In een omgeving die vermoedelijk al eeuwenlang behendig raad wist met wat hier beslist niet meer als zondig wordt opgevat, is onderlinge afstemming tussen de kennelijk zelfstandig-ondernemende chicks en de pragmatisch-calculerende lokale gemeentebestuurders al lang geen taboe meer. Zulke coöperatie is ter plaatse zelfs al honderd jaar geleden uitvoerig gedocumenteerd. Wat tijdens zulk managerial afstemmingsoverleg vandaag de dag zoal ter sprake komt en in welk denk- en vergaderklimaat dat gebeurt, daar krijgt u vrij letterlijk verslag van, zij het uit de tweede hand.

Bloedjong aftastend beraad
Stellig ontkent de auteur zijn eigen fysieke aanwezigheid: hij baseert zich louter op wat zoal binnendruppelt uit de tweede hand. Bedoeld wordt de maar dunnetjes doorsijpelende informatie uit het “Lemierser Beraad”. Onder die geuzenaam etableert zich een both multicultural as multilingual samengestelde groep van zelfstandig ondernemende top chicks, werkzaam in een aldaar expanderend segment van de costumer service.
In dit bloedjonge beraad bespreken zij opties voor higher efficacy, endurance en – toegegeven, behind by times just faked common joy – winstmaximalisering. Exploiting the trafficking in men, de mannenhandel, dat is – zeg maar, als je het helemaal kaal scheert – the naked truth, waar het volgens een van de dames goes down on.
De Lemierser brainstorm beperkt zich heus niet tot binnenshuis, er is ook oog voor de Lemierser infrastructure both as ecology. Er zijn aantrekkelijke innovations denkbaar en uitvoerbaar, be it sometimes painfull. Cliëntdifferentiatie enerzijds, individualisering van het dienstenpalet anderzijds, alles up to date and level. Zo kan de weekly compared satisfaction rate verbeteren, leunend op een stevig gehard en soepel glijdend acting together, onderhuids toewerkend naar een fast and hopefully recurring need for happy ending. At a higher level heeft de omgevingsgerichte restructuring betrekking op zowel infrastructurele facilities als op outsourcing van activiteiten die zeg maar als preparatory and rounding off jobs los te segmenteren zijn van de core business in dit bloeiende entrepreneurial domain.
Arabisch familiebezoek en Hemaworst-toerisme
Geloof maar dat dit consultation committee lokaal met bepaald opgewonden aandacht wordt gevolgd: sekstoerisme doet bij het Vaalser college van B&W opgeld als een in de toeristenindustrie nog vaak ondergewaardeerd economic prospect. Naast het vrij constante langdurige Arabische familiebezoek aan het nabijgelegen Klinikum en het seizoensgebonden Hollands-volkse Hemaworsttoerisme vormt juist dit duurdere segment uit de hospitality-industry een vital pillar in het eigen toeristieke aandachtsveld van de gemeente. Op zijn minst rekent de gemeente op spinoff via de overnachtingentax maar het zou –  bestuurlijk gezien – ook de lokale werkgelegenheid ten goede kunnen komen, misschien zelfs de piekende lokale mental-depression indices helpen dalen.
Het zijn die laatste expectancies die bij een oplettende jongedame met een Oost-Europees accent toch wel serieuze bedenkingen oproepen: er komt heus wel meer kijken bij dit soort emotional labor. Een ongunstig BMI, geringe beenlengte en een op verkeerde momenten ingezette slow city-aptitude staan haars inziens de recruitment van local chicks praktisch in de weg: dan moet de belichting wel erg gedimd en de beat juist verder opgevoerd. Desgevraagd ziet ze mogelijk wel options bij stagnant handjobs en uiteraard bij de gloryholes.
Process monitoring met automated upcharging
Een informaticastudente die hier haar studiefinanciering met plezierig gemak afdekt, schildert enthousiast de horizon van ICT: ze denkt aan de algorithms achter bonus- en OV-chipkaarten in combinatie met face recognition tools. Door klantherkenning bij het passeren van een entrance facility zou de prospective catalog prompt kunnen worden accustomed at entrance, based on eerder personified archiving. Ook een grounded guess naar short or longtime parking areas wordt dan optional, net als risk avoidance door automatic payment via een process monitoring advancing zone pricing system met automated upcharging.
Haar doordachte toekomstsuggesties worden door een nuchtere experience grounded senior fellow worker tegengesproken. Zij haalt haar down to earth: juist anonymity guarantees en dirty money allowances staan in voor safety feeling bij de klant. Zij wijst op haar beurt wel op standard MMF-options met dubbele inkomsten, juist bij eenzelfde werklast; dat zou op zich ook al op piektijden tot tension reduction kunnen leiden en bedenk: dat is wel investment free.
De Heim zur Mutti-terugtocht en het Sint Genoveva-water
Een daarop snel associërende, oudere vertegenwoordiger van het lokaal bestuur oppert het idee van een achter-uitgang: hij denkt aan herstel van de in ’46 ondoordacht opgeblazen brug bij het Lemierser kasteel, zodat de Heim zur Mutti-terugtocht van de overwegende klantencategorie het lokale verkeer ontlast. Een ondergrondse parkeergarage, ingegraven in de helling van de Sneeuwberg zou, nu hij erover nadenkt, zelfs een optie zijn. Misschien wel een tunnel van daaruit onder het Bocholtse plateau door richting snelweg.
En wat gedacht van de uit heilzame bronnen gevoede Zievers- en Weijersbeek, naast de deur? Reconstructie van oude Romijnse badhuizen, nu met allerlei voorzieningen voor voor- en achteraf? Daagt hier ook niet een pastorale optie voor hergebruik van de 12e eeuwse Catharinakapel, denk maar aan reflectieve bezinning en opvang van nonstarters en wacht, ligt in Holset niet nog een enorme voorraad Sint Genoveva-watertjes?! Een jongere bestuurscollega, meer economy-minded, zoekt intussen verhit naar een dependance-optie voor het alsdan onder te verhuren gemeentehuis of – na voordelig inschikken van ambtenaren – vrij te maken delen daarvan.
Onvrijwillig en kortzichtig ontslag vanwege de hospitality-industry
Duidelijk is wel dat een zakelijke gedachtewisseling kan bijdragen tot lokale economische bloei, heel wat groter nog dan een eeuw geleden, toen dorpse kortzichtigheid leidde tot het onvrijwillige ontslag van een burgemeester (Sträter) die zich – ver zijn tijd vooruit – ruimdenkend inzette voor deze, toen ook al regionaal florerende variant van de hospitality-industry. Mocht er binnenkort meer naar buiten sijpelen rondom dit opwindende gedoe, dan houdt de auteur u on heat. Till then: keep standing!
(Mei’19)

Terug naar het publicatie overzicht