Openingen gezocht voor circulatieplan sekstoerisme

Openingen gezocht voor circulatieplan sekstoerisme

Stellig ontkent de auteur zijn eigen fysieke aanwezigheid: hij baseert zich louter op wat zoal binnendruppelt uit de tweede hand. Bedoeld wordt de maar dunnetjes doorsijpelende informatie uit het “Lemierser Beraad”. Onder die geuzenaam etableert zich een both multicultural as multilingual samengestelde groep van zelfstandig ondernemende top chicks, werkzaam in een aldaar expanderend segment van de costumer service.
In dit bloedjonge beraad bespreken zij opties voor higher efficacy, endurance en – toegegeven, behind by times just faked common joy – winstmaximalisering. Exploiting the trafficking in men, de mannenhandel, dat is – zeg maar, als je het helemaal kaal scheert – the naked truth, waar het volgens een van de dames goes down on.
De Lemierser brainstorm beperkt zich heus niet tot binnenshuis, er is ook oog voor de Lemierser infrastructure both as ecology. Er zijn aantrekkelijke innovations denkbaar en uitvoerbaar, be it sometimes painfull. Cliëntdifferentiatie enerzijds, individualisering van het dienstenpalet anderzijds, alles up to date and level. Zo kan de weekly compared satisfaction rate verbeteren, leunend op een stevig gehard en soepel glijdend acting together, onderhuids toewerkend naar een fast and hopefully recurring need for happy ending. At a higher level heeft de omgevingsgerichte restructuring betrekking op zowel infrastructurele facilities als op outsourcing van activiteiten die zeg maar als preparatory and rounding off jobs los te segmenteren zijn van de core business in dit bloeiende enterpreneurial domain.
Geloof maar dat dit consultation committee lokaal met bepaald opgewonden aandacht wordt gevolgd: sekstoerisme doet bij het Vaalser college van B&W opgeld als een in de toeristenindustrie nog vaak ondergewaardeerd economic prospect. Naast het vrij constante langdurige Arabische familiebezoek aan het nabijgelegen Klinikum en het seizoensgebonden Hollands-volkse Hemaworsttoerisme vormt juist dit duurdere segment uit de hospitality-industry een vital pillar in het eigen toeristieke aandachtsveld van de gemeente. Op zijn minst rekent de gemeente op spinoff via de overnachtingentax maar het zou –  bestuurlijk gezien – ook de lokale werkgelegenheid ten goede kunnen komen, misschien zelfs de piekende lokale mental-depression indices helpen dalen.
Zulke expectancies ontlokken overigeens bij een oplettende jongedame met een Oost-Europees accent serieuze bedenkingen: er komt heus meer kijken bij dit soort emotional labor. Een ongunstig BMI, geringe beenlengte en een op verkeerde momenten ingezette slow city-aptitude staan de recruitment van local chicks praktisch in de weg: dan moet de belichting wel erg gedimd en de beat juist verder opgevoerd. Desgevraagd ziet ze hier wel options bij stagnant handjobs en uiteraard bij de gloryholes.
Een informaticastudente die hier haar studiefinanciering met gemak afdekt, schildert enthousiast de horizon van ICT: ze denkt aan de algorithms achter bonus- en OV-chipkaarten in combinatie met face recognition tools. Door klantherkenning bij het passeren van een entrance facility zou de prospective catalog prompt kunnen worden accustomed at entrance, based on eerder personified archiving. Ook een grounded guess naar short or longtime parking areas wordt dan optional, net als risk avoidance door automatic payment via een process monitoring advancing zone pricing system met automated upcharging. Een nuchtere experience grounded senior fellow worker spreekt haar tegen en haalt haar down to earth: juist anonymity guarantees en dirty money allowances staan in voor safety feeling bij de klant. Zij wijst wel op standard MMF-options met dubbele inkomsten bij eenzelfde werklast; dat zou op zich ook al op piektijden tot tension reduction kunnen leiden en bedenk: dat is wel investment free.
Een snel associërende, oudere vertegenwoordiger van het lokaal bestuur oppert het idee van een achter-uitgang: hij denkt aan herstel van de in ’46 ondoordacht opgeblazen brug bij het Lemierser kasteel, zodat de Heim zur Mutti-terugtocht van de overwegende klantencategorie het lokale verkeer ontlast. Een ondergrondse parkeergarage, ingegraven in de helling van de Sneeuwberg zou zelfs een optie zijn. Misschien wel een tunnel van daaruit onder het Bocholtse plateau door richting snelweg. En wat gedacht van de uit heilzame bronnen gevoede Zievers- en Weijersbeek, naast de deur? Reconstructie van oude Romijnse badhuizen, nu met allerlei voorzieningen voor voor- en achteraf? Daagt hier ook niet een pastorale optie voor hergebruik van de 12e eeuwse Catharinakapel, denk maar aan reflectieve bezinning en opvang van nonstarters en wacht, ligt in Holset niet nog een enorme voorraad Genoveva-watertjes?! Een jongere bestuurscollega, meer economy-minded, zoekt intussen verhit naar een dependance-optie voor het alsdan onder te verhuren gemeentehuis of delen daarvan.
Duidelijk is wel dat een zakelijke gedachtewisseling kan bijdragen tot lokale economische bloei, heel wat groter nog dan een eeuw geleden, toen dorpse kortzichtigheid leidde tot het onvrijwillige ontslag van een burgemeester (Sträter) die zich – ver zijn tijd vooruit – ruimdenkend inzette voor deze, toen ook al regionaal florerende variant van de hospitality-industry. Mocht er binnenkort meer naar buiten sijpelen rondom dit opwindende gedoe, dan houdt de auteur u on heat. Till than: keep standing!
(Mei’19)

Terug naar het publicatie overzicht