Lezingen, gastcolleges, memo’s (selectie)

Recent

Als dialect op vooroordelen stuit“, lezing Heerlen nov. 23

Onderbouwende cijfers bij ‘Armoede en Onderwijskansen’ in Didactief maart 2018 Download.
Zie voor artikel zelf: www.didactiefonline.nl, titel ‘de-armoede-en-de-onderwijskansen’. Download.

Lunchlezing voor Onderwijsinspectie (8 maart 2018) “Hints voor toekomstig onderzoek rond kansenongelijkheid”
De lezing valt in drie delen uiteen: Deel I Kanttekeningen bij de voorsprong van de meiden Inspectie deel A   Deel II ‘Schooleffectiviteit’ in het basisonderwijs in beeld en de relatie daarvan tot segregatie Inspectie deel B Deel III Schoolresultaten in het VO versus eerdere resultaten in het basisonderwijs Inspectie deel C

Komt het er ooit weer van, dat Zuid-Limburgse kansenbeleid? Bestuurlijke werkconferentie. Sittard, 2015. Download.

Tweetaligheid en Onderwijskansen – The ethnicity of class; Zuid-Limburg. Download.

Wetenschap en techniek in het basisonderwijs. Download.

Rode onderwijswethouder, kan dat eigenlijk wel? Een eeuw wethouderssocialisme “Van Wibaut tot Hilhorst” (2014). Download.

Toetsprestaties en onderwijskansen in Zuid-Limburg. Toptoets-presentatie. Download.

Onderwijskansen in Zuid-Limburg. Statencommissie ‘Economie, Bestuur en Duurzaamheid’ Maastricht 2014. Download.

Overzichtspresentatie voor OCW-medewerkers: terugrapportage-opties. Download.

Zuid-Limburgs dialect, doet het ertoe voor je onderwijskansen? Download.

Memo: de ontoereikende doelgroepdefinitie in het kansenbeleid. Download.

Memo: nieuw in de oudervragenlijst 2014: armoede / gezinsbudget.Maastricht, 2015. Download.

Memo: vijf keer SES-ongelijkheid; CITO-eindtoets, segregatie, schooleffectiviteit, VO-advies en op- en afstroom. Download.

Pygmalion, de theorie van de hoge verwachtingen. Powerpoint, gastcollege. Download.

Minder recent

Monitoring Voor- en Vroegschoolse Educatie (2012).

Governance in primair en secundair onderwijs: bedreigingen en kansen. Rectoren-organisatie ‘Kring Noord). Download.

Paul Jungbluth (2004) Kansenbeleid op zijn retour; De onbedoelde gevolgen van ondoordacht bezuinigen. FORUM. (sept: presentatie in Nieuwspoort).

Schoolkwaliteit, wat zou je willen weten/meten naast de CITOtoets? Masterclass voor Amsterdamse leraren ’Meesterschap’. Download.

Conferentie Zwitserland: An atttempt to boost school performance and fight unequal opportunities in the Province of Limburg.

Effectief kansenbeleid: noodzaak en marges (voorrangsbeleid Arnhem). Download.

Jan Ligthart-lezing voor Schoolbesturen Den Haag “Schoolkwaliteit meten”

Lezing: Trends in Segregatie voor schoolleiders Amsterdam.

Achterstandsbeleid: voordracht studiedag schoolteams A’dam ZO “Vernieuwing taalonderwijs”.

Gastcollege ‘Honours Program’ Radboud Universiteit: “De erfelijkheid van schoolsucces”.

Overige

Reeks onderwijscolumns in blad openbaar onderwijs.

Onderwijs-advieswerk bij FORUM, Instituut voor Multicultureel Onderwijs.
Advisering PvdA-Rotterdam over gemeentelijk achterstandsbeleid.

Netwerk TOA, presentatie, Wie is er dadelijk nog probleem-eigenaar van het gelijke-kansen-vraagstuk.

Presentaties Nederlands - Paul presenteert