Scherpt QAnon ons zicht op de Hollandse deepstate? En hoezo eindafrekening met de naoorlogse geboortegolf?

Scherpt QAnon ons zicht op de Hollandse deepstate? En hoezo eindafrekening met de naoorlogse geboortegolf?

U hebt vast de parlementaire enquêtes en commissievergaderingen over het  kinderopvangtoeslagdebacle gevolgd en die over de eindeloze nabevingen bij onze nationale belastingdienst. Ergens in uw brein moet u zo de notie hebben ontwikkeld van een Hollandse deepstate die mogelijk nog complexer is dan de Limburgse Vriendenrepubliek die zoals u weet doorwerkt tot in de vezels van Mook tot Eijsden. Vergeleken met de zwartgelakte facilitering van vlieghavens of belastingvrijstellingen voor Shell en de Rolling Stones ging het dit keer echter niet om heel ruimhartige bedragen. Kennelijk werkte deze deepstate duidelijk anders dan die bij de grote witteboordenfraudeurs. Geen wonder: wil je als belastingindrijver met instemming van je baas fraudulerende boeven vangen, dan zijn verdenkingen jegens de kleine, veelal gekleurde man een makkelijk te digitaliseren succesnummer. Zou je daarentegen als ambtenaar de gangen willen nagaan van frauderend grootkapitaal, dan wordt dat veel linker. Daar kruist dan een heel ander soort deepstate je pad. Kortom: deepstate ja, maar er zijn minstens twee varianten van, twee verschillende. Eentje voor een niets ontziende aanval op de gewone man en een andere juist om rond de werkelijk grote graaiers een mistgordijn op te trekken.
Of is er nog een derde variant? Ja, let op.
Ooit volgde uw auteur ’s avonds een Nijmeegse Politeia-cursus bij Marcel van Herpen over Karl Marx’ Lohnarbeit und Kapital (Marx sprak thuis hetzelfde Ripuarisch als uw auteur maar zijn moeizame Hochdeutsch klonk door tot in de Nederlandse vertaling). Kern: het te ontvreemden grootste deel van de door de arbeider aan het product toegevoegde waarde verdwijnt in de kassa van de eigenaar van de productiemiddelen, de kapitalist. Opgeteld bij latere universitaire seminars voor sociale psychologie en na nog veel meer sociologische verhandelingen legde deze politieke scholing de bodem voor een knap cynische kijk op de geestelijke klassenstrijd binnen de kale apensoort. Het vermoeden rees namelijk gaandeweg dat de mens geneigd is om de werkelijkheid zodanig gekleurd waar te nemen dat zijn eindconclusies wonderwel passen bij zijn particuliere materiële belang. Doorgaans heeft hij/zij die samenhang niet zelf in de gaten. Anders gezegd: ook tussen je eigen oren wordt jouw bovenbouw (gedachtegoed) bepaald door je onderbouw (materiële randcondities). Je hele denken heeft dus een bias, het is interessenbedingt. Anders gezegd: er is vervreemding bovenop ontvreemding. Zover is Karel zelf in zijn verhelderende wereldbeeld nooit doorgedrongen, maar dit inzicht noodzaakt ons geestelijke nazaten wel tot het ontwikkelen van eigen alternatief-ideologische constructen, voortbouwend op fundamentele argwaan jegens alle denkbare potentiële fraudeurs maar ook jegens ons eigen vertekende zicht op de werkelijkheid. In de eerste plaats natuurlijk jegens wat ons wordt voorgehouden door onze opvoeders en voorlichters, onze vervreemders.
We leren hieruit dat werkelijk maatschappelijk inzicht (wie heeft het uiteindelijk echt voor het zeggen en wat wil die dan?) niet zomaar kan worden gekopieerd uit misleidende kneuterboekjes voor maatschappijleer of uit zogenaamd verdiepende bijlagen van kwaliteitskranten. Ook U zult uw eigen alternatieve inzichten geheel zelf moeten ontwikkelen en in hun onderlinge samenhang moeten ordenen. Om daarmee een funderend begin te maken krijgt u van uw auteur hier alvast een opstapje. Hij biedt u een aantal bij hem groeiende gegronde vermoedens aan, toegegeven deels ook weer interessenbedingt. We houden het er voorlopig op dat het gaat om drie relevante alternatieve feiten.
Een. Om het op zichzelf al discutabele probleem van de opwarming van de aarde tot uw particuliere (kosten)probleem te maken, verzwijgt de overheid dat de plaatsing van massa’s zonnepanelen juist kan resulteren in extra lokale opwarming: zonnepanelen weerkaatsen door hun schittering het invallende zonlicht en u snapt net als uw auteur wat dat doet met ons Nederlandse klimaat. Dat wordt zo – helaas pas na de beperkte tijd die uw auteur nog rest – tropisch!
Twee. Vanuit diezelfde misleiding schakelen we massaal over op windmolens voor stroomopwekking. Zulke molens, met name die op zee, remmen onvermijdelijk de overheersende westenwinden. Die winden op hun beurt drijven uiteraard de rotatie van de aarde mede aan. Die rotatie neemt daarop lokaal af in vergelijking tot die van de minder op windmolens mikkende buurlanden. Op termijn (ja, ook weer pas ná het verscheiden van uw auteur) kan dat niet anders dan resulteren in het geleidelijk losscheuren van Nederland van de West-Europese aardplaat. Eerste indicaties daarvoor zijn de Groningse aardbevingen en die langs de Peelrandbreuk en de Feldbissbreuk in het zuiden. Straks drijft heel Nederland door deze geheime Nexit-operatie als eiland af naar zee!
Drie. De geboortegolf van vlak na de oorlog is inmiddels volgens de wetten van de oude Drees haast gehalveerd. Niettemin resteert een relatieve overdosis bejaarden in het leeftijdscohort 65 tot 75. Zij (uw auteur hoort ook daar weer bij) vergaarden een aanzienlijke hoeveelheid vermogen, maar zijn anno nu tot last van de gemeenschap door het opeisen van hun AOW-rechten en het op-consumeren van hun pensioenreserves en spaargelden. Het is niet toevallig dat juist dit bevolkingscohort door een aantal manipulaties rondom anti-Corona vaccinaties (het ene vaccin is er wel, maar werkt voor hen zogenaamd niet, het andere zou wel geschikt zijn, maar is weer niet voldoende op voorraad) als waarschijnlijk allerlaatste aan de beurt komt bij de inentingen. We laten even in het midden wie de nu nog geheime makers van dat virus zijn, maar het te verwachten oogmerk van al deze machinaties is wel een massale slachting in juist deze aflopende geboortepiek. Het materialistisch eindresultaat daarvan is weer grotere welvaart voor alle jongere leeftijdscohorten die zich dan de vrijkomende poen eigen zullen maken!
Pro memorie. Uw auteur laat het in zijn binnenkort jarige home-lockdown voorlopig even bij deze drie hoogst eigen kritisch-alternatieve waarnemingen waarover zelfs Thierry Baudet zwijgt. Bedenk onze eerdere constatering omtrent Interessenbedingte Weltansichten: Thierry behoort tot de straks materieel stevig bevoordeelde jongelui die wel vroeg worden gevaccineerd en die in toenemende mate qua huidskleur bestand zijn tegen tropisch klimaat.
Ergo. U bent slim genoeg om het samenhangende scenario van deze drie alternatieve waarnemingen te bedenken: een relatief welvarend tropisch eiland voor jongelui met een langere levensverwachting dan zeg maar uw auteur ! Of nu achter dit geheime scenario nog een derde, zich steeds verjongende en almaar multiculturelere deepstate schuil gaat, dat laat uw auteur nog even aan u. Hij koestert zelf inmiddels wel enig argwaan jegens zijn zogenaamd milieubewustere kleinkinderen die overigens gevrijwaard lijken van het Coronavirus. Voorlopig laten ze zich niet zien onder het motto hun opa te beschermen als lid van de meest kwetsbare risicogroep.
Weet u, blijf net als uw auteur zo lang mogelijk scherp, wees steeds attent op alternatieve feiten en vertrouw nooit op voorhand uw eigen vervreemdende bewustzijn!

Terug naar het publicatie overzicht