‘Vols an de Jau’

Wie toeristisch interessant wil overkomen of wie op zijn politieke ‘deliverencies’ wil pochen, die moet ook de durf hebben om zijn reclamefolders zo samen te stellen dat ze passen bij de roze bril van zijn potentiële gasten of achterban. Je hoeft ook niet steeds alles met een kritische blik te beschouwen, je doet er al helemaal niet goed aan, steeds de vuile was buiten te hangen, je mag ook wel eens over de vlekjes heen kijken als je de toestand aantrekkelijk schildert, toch? Dat vinden betrokkenen wel zo prettig in plaats van al dat azijnpisserig inzoomen op wat meneer nu allemaal, sociologisch gezien, weer niet bevalt.
We doen voor één keer ons best en laten bij een doorbrekend zonnetje, zachte dauwdruppeltjes en late sliertjes ochtendmist zien hoe mooi het er voor staat in dit toonbeeld van wat lokale politici allemaal weten te bewerkstelligen.

Wijnaanplant langs de zuidelijke rand van het Bocholtse plateau
Vols an de Jau’ gaat een best-practice local-policy study worden. Daar waar Eiffel en Mergelland elkaar overlappen, geeft zij straks hoog op van de recente bestuurlijke dadendrang die hier een ware eenentwintigste-eeuwse sociaaleconomische transitie inleidde en dit voorstadje van Aken internationale innovatieprijzen opleverde. Het Noord-Hollandse Bergen verbleekte er zowaar bij.
De op de zuidelijke hellingen opwellende bronnen vullen nu weer de karakteristieke getrapte visvijvers tussen de met bronnen gevulde heuvels en de noordelijk gelegen vallei die de Romeinen als Vallis betitelden. Duitse wijnboeren verzorgen de van Nederlandse kant gesubsidieerde wijnaanplant op de Noordelijke hellingen van het Bocholtse plateau langs de tot beschermde sanctuary verklaarde oevers van de herdoopte Velzerbeek (lees over die naamswijziging elders in deze mededelingen).
Een aangeklede hap, een zorgeloze zit, levende muziek
De lang aan het oog onttrokken dorpsrivier ‘Jau‘ is nu weer bevrijd uit zijn beknellende rioleringsbuizen en daalt dwars door het stadje getrapt af tussen de druk bezette toeristenterrassen. Het openlucht-wandelmuseum voor de lakenfabricage en de koperslagers ordent voor de vele geïnteresseerden het voorindustriële productieproces langs de beken richting Geul, met onderweg ruime opties voor een aangeklede lekkere hap en een zorgeloze zit bij levende muziek.
Kosmopolitisch bewustzijn van een toeristisch topsegment
Het gereconstrueerde Redemptoristen-klooster met zijn rijke proeve van Europees filosofisch denken en Bildungspotential trekt vermogende gasten van verre en belegt hoogstaande internationale conferenties. In grensoverschrijdend kosmopolitisch bewustzijn koestert zich hier vandaag een toeristisch topsegment, wint afstand van zijn dagelijkse stress en ontdekt er zijn nieuwsgier voor kwesties als de lokale weerslag van het Weens Congres, voor de roots en het heilzame perspectief van de Rijnlandse Verzorgingsstaat of voor de ooit van hieruit gesteunde strijd tegen opkomend fascisme.
De nog uit Oostenrijkse tijden overleverde en elders zo vermiste oergezonde gutbürgerliche Küche (met louter lokale Eiffelse en Mergellandse producten) en niet te vergeten de sublieme feine Patisserie uit Oostenrijkse tijden, gekoppeld aan Heimans’ en Thijssens kalme wandelsuggesties voor juist deze natuurrijke omgeving, doen er de locale economie nu waarachtig boomen.
Wetenschappelijke carrières op fietsafstand
Engelstalig onderwijs van hoge klasse maakt het er jonge ouders worldwide mogelijk, om hun technisch-wetenschappelijke carrière te verbinden aan de NRW-researchinstituten op fietsafstand, dichterbij dan bij het centrum van Aken. Voor jonge Vaalsenaren is zowaar een heuse wijdse wereld opengegaan. Voor zover die nu überhaupt nog lokt.
Slow city is far gone and long forgotten.
(febr’16)

Terug naar het publicatie overzicht